Wedding Collection
Hotline:(84-8) 38273596
Products/Detail
Product name:
Big Peacock crown
Code:
WD_0003
Category:
Wedding Collection
Manufacturers:
Lệ Hằng
Material:
Pha Lê Áo. Phụ liệu của Nhật. 
Price:
0.00usd
100.00 usd
Description:

Vương Miện Đuôi Công màu trắng chiếu, dùng cho dạ tiệc và tiệc cưới.

Kích thước của sản phẩm:

130
 
 
Le Hang - 101 Le Thanh Ton,Ben Nghe Ward, District 1, TP.HCM. - Tel: (84-8)38273596