Wedding Collection
Hotline:(84-8) 38273596
Products/Detail
Product name:
Cock Key chane (4 mm)
Code:
CP_0003
Category:
Crocheted phone
Manufacturers:
Lệ Hằng
Material:
 
Price:
0.00usd
29.00 usd
Description:

Kích thước móc điện thoại:

Kích thước và kiểu dáng của sản phẩm sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

145
 
 
Le Hang - 101 Le Thanh Ton,Ben Nghe Ward, District 1, TP.HCM. - Tel: (84-8)38273596