Wedding Collection
Hotline:(84-8) 38273596
Products/Detail
Product name:
Giọt Sương Mai
Code:
NL_0013
Category:
Necklace
Manufacturers:
Lệ Hằng
Material:
Pha Lê Áo. Phụ liệu của Nhật. 
Price:
0.00usd
98.00 usd
Description:

Dây được kết từ các hạt Pha lê hình giọt nước lớn nhó, màu trắng chiếu, đan xen với các hạt pha lê tròn của Áo.

172
 
 
Le Hang - 101 Le Thanh Ton,Ben Nghe Ward, District 1, TP.HCM. - Tel: (84-8)38273596