Wedding Collection
Hotline:(84-8) 38273596
Products/Detail
Product name:
Lược Cài Tóc 01
Code:
WD_0012
Category:
Wedding Collection
Manufacturers:
Lệ Hằng
Material:
Pha Lê Áo. Phụ liệu của Nhật. 
Price:
0.00usd
60.00 usd
Description:

Lược cài được kết từ các hạt Pha lê trắng chiếu và phụ liệu của Nhật.

Kích thước của sản phẩm:

229
 
 
Le Hang - 101 Le Thanh Ton,Ben Nghe Ward, District 1, TP.HCM. - Tel: (84-8)38273596