Wedding Collection
Hotline:(84-8) 38273596
Products/Detail
Product name:
Bracelets 08
Code:
BR_0008
Category:
Bracelets
Manufacturers:
Lệ Hằng
Material:
hg 
Price:
0.00usd
39.00 usd
Description:

Kích thước vòng tay:

Kích thước và kiểu dáng của sản phẩm sẽ được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 

Sản phẩm có nguyên bộ.

63
 
 
Le Hang - 101 Le Thanh Ton,Ben Nghe Ward, District 1, TP.HCM. - Tel: (84-8)38273596